Take a look at our kilns

Faciliteiten

Keramiek ovens
1. BURGER - Veka elektrische oven
afmeting 120 x 90 x 90 cm (binnenkant)
2. LUCAS - Blauw elektrische oven
afmeting 90 x 70 x 70 cm (binnenkant)
3. WIM - Nabertherm elektrische oven
afmeting 70 x 50 x 50 cm (binnenkant)
4. HENKIE - Een kleine elektrische testoven


Spuitcabines
ELISE - Spuitcabine met glazuurspuitpistool op een compressor
ASTRID - Spuitcabine met glazuurspuitpistool op een compressor met watergordijn

Facilities

Kilns
1. BURGER - Veka electric kiln
size 120 x 90 x 90 cm (interior)
2. LUCAS - Blaauw electric kiln
size 90 x 70 x 70 cm (interior)
3. WIM - Nabertherm electric kiln
size 70 x 50 x 50 cm (interior)
4. HENKIE - A small test electric kiln


Spray booths
ELISE - Spray booth with glaze spray gun on a compressor
ASTRID - Spray booth with glaze spray gun on a compressor with water curtain

02 Dec
11 Feb

CCC alumnus Junghun Kim opened an amazing show

More